. Brudslöja (Gypsophila paniculata) Brudslöja (Gypsophila paniculata)

Brudslöja

Brudslöja (Gypsophila paniculata) är berömd för sina skira svärm av små, vita, stjärnformade blommor som används mycket flitigt av florister för att skapa blombuketter och andra blomsterarrangemang. Den passar också bra som trädgårdsväxt och kan bli över en meter hög. Brudslöja är en perenn som trivs både på friland och i utekrukor, och den kan stå fin hela sommaren. De vita blommorna sitter över ett luftigt bladverk, och blomställningarna kan torkas.

Förutom den rena arten finns det flera kultivarer i handeln, inklusive sådana som har dubbla blommor och/eller rosa blommor. Ett exempel på en kultivar som får dubbla rosa blommor är ’Rosenschleier’.

brudslöja

Köp Brudslöja Online

Köp frön

Köp Plantor

brudslöja perenn

Ursprung och habitat

Brudslöjan är hemmahörandes i centrala och östra Europa. Det typiska habitatet för den här arten är torra och steniga stäppmarker, särskilt där marken är rik på kalk.

Beskrivning

Storlek och växtsätt

Brudslöja har ett yvigt och buskigt växtsätt. Den kan blir 1,2 meter hög och ungefär lika bred, men det är vanligt att plantor håller sig betydligt mindre än så. När man planterar flera brudslöjor tillsammans är rekommendationen att man håller 40 centimeters avstånd mellan plantorna, man behöver inte ge dem mer utrymme än så.

Bladverk

Bladverket är luftigt. Bladen är blågröna, och blir cirka 10 cm långa och några centimeter breda.

Blommor

Brudslöjan får en skir svärm av små vita blommor. Grupper av blommor sitter tillsammans i knippen. Kronbladen är mycket små, max 5 mm långa.

Blommorna producerar nektar och lockar till sig pollinerande insekter. Blomdoften har vissa drag av sur mjölk.

Blomningsperioden är juni/juli – augusti/september.

Rot

Brudslöjan utvecklar en rejäl rot och det kan vara knepigt att gräva upp och flytta på en väletablerad brudslöja. Roten växer rakt ned och breder ut sig med många mindre rötter åt sidorna.

Skötselråd

Läge

Full sol är bäst för den här arten.

Jordmån

Det är viktigt att jorden dränerar väl.

I naturen växer brudslöja huvudsakligen på kalkrika platser, och detta är bra att tänka på när man odlar dem så att man ger dem liknande förhållanden. Kontrollera också att pH-värdet är basiskt eller åtminstone neutralt. Namnet på släktet Gypsophila betyder kalkälskande.

Vattning

I det vilda växer brudslöja i torra klimat, och den är tämligen bra på att hantera torka. Den kan torka ut och sedan kvickna till igen när vattnet kommer tillbaka.

Planteringstid

Den vanliga tiden för att plantera brudslöja i Sverige är mars – juni.

Beskärning

Man behöver inte beskära brudslöja.

Vinterskydd

Det är bra att täcka över brudslöjan med torra löv innan vintern kommer. Detta är särskilt viktigt under de allra första vintrarna när en planta är nyplanterad.

En annan åtgärd du kan vidta för att öka chansen för att brudslöjans rot ska klara sig genom vintern är att säkerställa att jorden är väldränerande innan kölden kommer.

Förökning

Brudslöja kan förökas genom frösådd och sticklingar.

Man behöver inte förså inomhus, utan det går att så fröna direkt på friland på våren. Fröna är ljusgroende, så täck inte över dem med jord när du sår. På en skyddad plats där temperaturen är kring 15 grader C kan man räkna med att det tar 2-3 veckor för plantan att komma upp.

Brudslöja som invasiv art

Det förekommer att brudslöja förvildar sig i Sverige, och redan år 1909 rapporterades det om förvildad brudslöja i Skåne. Den räknas dock inte som en problematisk främmande art i Sverige. Brudslöja är inte med på EU:s lista över problematiska främmande arter och den är inte heller listad av svenska Naturvårdsverket.

I andra delar av världen ser det annorlunda ut, och arten har till exempel klassats som invasiv i Great Lakes-området i Nordamerika.

Nära släktingar till brudslöjan

Det är Gysophila paniculata som är den ”riktiga brudslöjan”, men det förekommer att andra närbesläktade arter och hybrider också säljs under namnet brudslöja. Det är därför bra att dubbelkolla exakt vad det är man köper.

Arten hängslöja (G. repens) är ett exempel; den säljs ibland som brudslöja men har ett mycket annorlunda växtsätt. G. paniculata växer sig hög och bullig, som ett stort luftigt klot, och kan bli över en meter hög. Hängslöjan är mattbildanden och hängande, och blir bara 10-25 cm hög. Den passar utmärkt där man vill ha en hängande slöja över till exempel en kantmur.

Sommarslöja (G. elegans) är en annan art som ibland slarvigt benämns brudslöja istället för sommarslöja. Precis som brudslöjan får den massor av vita blommor och har ett luftigt och elegant växtsätt.

En nära släkting till brudslöjan som växer vild i Sverige är såpört (G. fastigiata). Om man krossar roten och mortlar den kraftfullt uppstår ett slags skum som påminner om tvål, därav namnet. Såpörten är sällsynt i Sverige och fridlyst. Den hittas huvudsakligen på sandiga platser i Skåne, Gotland och Öland, men även i Dalarna.