. Italiensk tulpan - Lökar Italiensk tulpan - Lökar

Italiensk tulpan

Italiensk tulpan (Tulipa clusiana) är en vacker flerfärgad tulpan som odlats som prydnadsväxt åtminstone sedan början av 1600-talet, men den är inte så välkänd nu för tiden eftersom trädgårdstulpanen (T. gesneriana) har kommit att dominera i handeln. Tack vare sitt lite mer vilda utseende och sirliga växtsätt är det vanligt att italiensk tulpan väljs för mer informella planteringar i lite mer vildinspirerade delar av trädgården på en plats där de kan tillåtas sprida ut sig.

Det finns många varieteter och odlingssorter att välja mellan för den som vill plantera italiensk tulpan, och de flesta har fått behålla det mer vilda utseendet och även sin goda förmåga att producera nya lökar. Detta innebär att italienska tulpaner är troliga att återkomma år efter år på samma växtplats om de trivs och klarar att övervintra. Två exempel på odlingssorter som håller sig ganska små och har erhållit utmärkelsen The Royal Horticultural Society´s Award of Garden Merit är ´Lady Jane´ och ´Peppermintstick´. Bägge för tankarna till klassiska polkagrisar när de blommar i vitt-och-rosa randigt i rabatten, men Peppermintstick går i en starkare cerizerosa ton medan Lady Jane är lite mildare. Några andra exempel på odlingssorter av italiensk tulpan som inte brukar vara jättesvåra att hitta i handlen är ´Tinka´som blommar i gult och kardinalrött, ´Cynthia´ som blommar i blekgult och rött, ´Sheila´ som blommar i gult, brongult och kardinalrött, ´Taco´ som blommar i mörkrött och gult och ´Tubergen´s Gem´ som blommar i rött, svavelgult och kanariegult.

Tulipa clusiana

Köp Italienska tulpaner online

Italiensk tulpan 'Peppermint Stick'

Ursprung och miljö

Trots sitt namn kommer den här tulpanen inte från Italien, utan är hemmahörandes i delar av Asien. Det naturliga utbredningsområdet sträcker sig från Irak och Iran till norra Indien och inkluderar bland annat delar av Himalayaregionen.

Den växer numera som förvildad även i andra delar av världen och det finns förvildade bestånd rapporterade från bland annat Turkiet, Tunisien, Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

Den typiska miljön för italiensk tulpan är bergsområden.

Huruvida de olika vilda populationerna av italiensk tulpan ska räknas som underarter eller bara varieteter är en omtvistad fråga.

Här är två exempel på vilda populationer:

  • T. clusiana var. stellata kommer från Afghanistan. Insidan är vit och har inte någon basalfläck. På kalkbladens utsida finns en jämförelsevis svag rosa anstrykning.
  • T. clusiana var. diniae kommer från Afghanistan och bergssluttningar i Himalaya. Blomman är guldgul och insidan är utan basalfläck. På svenska kallas den därför för guldtulpan. Kalkbladens utsida har en röd anstrykning. Ibland dyker den upp i handeln under ett annat namn: T. clusiana var. chrysantha.

Beskrivning

Blad

Bladen är långsmala och grågröna. Hos vissa varieteter och odlingssorter är bladen vågiga i kanten.

Blomning

Blomman är stjärnformad. Färg eller färgkombination beror på vilken vild varietet eller framodlad sort det rör sig om.

Det är vanligt att kalkbladens utsida har röda anstrykningar, och på den full utslagna blomman brukar man kunna se en mörk basalfläck.

En av de mest välkända varieteterna av italiensk tulpan går i vitt, har hallonröda anstrykningar på kalkbladens utsida, och när blomman är helt utslagen ser man en mörklila basalfläck som matchas av mörkt blålila ståndare.

Blomstjälken brukar bli 15-30 cm hög.

I Sverige blommar italiensk tulpan vanligen i april-maj.

Skötselråd

Italiensk tulpan trivs bäst i ett soligt och skyddat läge. Den är bra på att hantera torra lägen och används med fördel i stenpartier. Det är viktigt att jorden dränerar väl, för blöt jord kan lätt göra att löken börjar ruttna.

Giftinformation

Tulpaner är giftiga för människor och vissa djur, inklusive hundar och katter. Detta beror huvudsakligen på att tulpanen innehåller giftet tulipalin A, även känt som tuliposide A. Detta gift påverkar proteinsynteses in kroppens celler negativt. Högst koncentration av gift finns i tulpanens lök.

För mer information, kontakta Giftinformationscentralen.