. Dahlia - Lökar Dahlia - Lökar

Dahlia

Växterna i Dahliasläktet (Dahlia) växer vilda i tropiska och subtropiska delar av Nord-, Syd- och Centralamerika. Den största artrikedomen hittar vi i Mexiko, och dahlia utropades till Mexicos nationalblomma år 1963. Aztekerna odlade dahlior som mat- och medicinalväxt och åt deras rotknölar, men denna tradition dog mer eller mindre ut efter den spanska erövningen. Det gjordes dock några försök att introducera dahliaknölar som mat i Europa, men det fick aldrig något stort genomslag.

Dahlia blomma

Numera hålls dahlior huvudsakligen som prydnadsblommor runt om i världen, inklusive Sverige. Dahlior är perenner, men i Sverige och länder med liknande klimat är det vanligare att man odlar dem som ettåriga växter och planterar nya i trädgården varje år. De klarar nämligen inte av frost. Vill man övervintra dem behöver man ta in rotknölen och förvara den svalt men frostfritt under den kalla årstiden. I vissa områden där det nätt och jämnt blir frost kan det fungera att plantera rotknölarna på 15 centimeters djup, men det skyddar förstås bara så länge tjälen inte når så djupt i jorden.

Som snittblomma är dahliorna berömda för att överleva länge i en vas, om omständigheterna i övrigt är goda.

Utbredningsområde och habitat

Dahlior är hemmahörandes i södra Nordamerika, Centralamerika och norra Sydamerika. Den största artrikedomen hittar vi i Mexiko. En av de arter som lever längst söder ut är D. imperialis, som växer vild hela vägen från Mexiko i Nordamerika till Colombia och Ecuador i Sydamerika.

Den typiska miljön för dahlior är höglandet, från ungefär 1 500 meter över havet upp till 3,700 meters höjd. Det är vanligt att en viss art har ett betydligt mer begränsat utbredningsområde än så.

Beskrivning

Förutom arterna i släktet Dahlia finns det också gott om hybrider i handeln, plus kultivarer och hybridkultivarer. De varierar från varandra på många olika vis, till exempel:

 • De flesta dahlior växer i form av en liten buske, men det finns de som skiljer sig från normen på den här punkten.
 • Stammarna varierar i läng från 30 cm till över 2,4 meter.
 • Vissa dahlior har endast gröna örtstammar, medan andra utvecklar stammar som över tid blir förvedade.
 • Det finns olika blomformer och blomstorlekar. Vissa blommor är inte större än 5 cm i diameter, medan andra är uppemot 30 cm.
 • Det finns en enorm variation vad gäller blomfärger, nyanser och kombinationer. De flesta dahlior är utan blomdoft, och liksom många andra växter som saknar doft men vill attrahera pollinatörer är blommorna mycket färgsprakande. Dock förekommer inte färgen blå.

En grundläggande anledning till att variationen har kunnat bli så stor är att dahlior har betydligt fler kromosompar än vad som är vanligt i plantvärlden. Dahlior har också ett stort antal transposoner – bitar av genetiskt material som flyttar sig i allelen och bidrar till att öka variationen.

I handeln är det vanligt att dela in dahliorna i grupper baserat på utseende och växtsätt, til exempel:

 • Halskråsdahlior
 • Anemondahlior
 • Näckrosdahlior
 • Kaktusdahlior
 • Pompondahlior

En majoritet av de dahlior som är tillgängliga i handeln har ett hybridursprung och innehåller genetiskt material från D. pinnata och D. coccinea. Det finns forskning som tyder på att D. pinnata egentligen också är en (mycket gammal) hybrid, med mycket genetiskt material från D. sorensenii.

Exempel på dahlior

Om Dahlia pinnata

Dahlia pinnata är den absolut vanligaste arten av Dahlia i trädgårdshandeln och den ligger till grund för de flesta kultivarer. Vissa experter anser att den inte är en art utan istället bör märkas D. x pinnata, eftersom undersökningar genomförda av Hansen och Hjerting år 1996 visade att den troligen stammar från en variant av D. sorensenii som fått hybridkvalitéer innan den introducerades till Europa på 1500-talet. Den ursprungliga D. pinnata förmodas vara utrotad och det som nu växer i det vilda i Mexico är alltså en hybrid.

Oavsett vad vi kallar den är växten som numera säljs i trädgårdshandeln som D. pinnata en dahlia som vanligen blir 70-120 cm hög, men som i vissa fall blir högre än 155 cm. Bladen är äggformade och 5-10 cm långa, och plantan är lite hårig. Blommorna är 5-10 cm i diamter och sitter på 5-15 cm långa blomstjälkar. Blommorna varierar i färg, från rosa till djuplila, och blomningen kan ske från juli till oktober.

Förutom den vanliga D. pinnata finns det massor av kultivarer i handeln, som har sina egna egenskaper. Om du vill köpa en kultivar bör du därför införskaffa information om just den kultivaren.

Skötselråd för Dahlia

Läge

Dahlior mår bäst i full sol.

Plantera gärna på en plats som är skyddad från vind.

Jordmån

De flesta dahlior i handeln är moderna hybrider och hybridkultivarer som vill ha väldränerande och mycket näringsrik jord, med gott om organiskt material. Det rekommenderate pH-värdet är 6.5-7.5.

Vattning

Dahlior är kända för att vara törstiga och vill ha vatten både ofta och mycket. Under varma perioder utan rejäla regn är rekommendationen att du vattnar tre gånger i veckan. Rotsystemet är grunt, så dahlian kan inte nå vatten som eventuellt finns längre ned i jorden.

Gödsel

Dahlior är hungriga och vill ha näringsrik jord. Vanlig trädgårdsjord brukar inte vara tillräckligt för att ge fina dahlior.

Använd helst inte flytande näringstillskott för att göda dahlior.

Stöd

Höga dahlior brukar behöva någon form av stöd för att inte falla över, och är extra känsliga för vind.

Övervintring

En enda frostnatt är tillräckligt för att döda en dahlia, så ta in den i skydd i god tid om du planerar att övervintra den. Blir läget akut och du inte hunnit ta in rotknölen, skydda dahlian med isolerande material, särskilt om rotknölen inte sitter djupt ned i jorden.

Ta bort överblommade blommor

Om du inte vill att dahlian ska gå i frö, klipp bort blommorna i takt med att de blir överblommade. Att klippa bort överblommade blommor uppmuntrar plantan att producera nya blommor, och förhindrar den från att lägga sin energi på att producera frön.

Kan man beskära dahlior?

Ja, man kan beskära dahlia. Om man skär bort många stjälkar brukar det resultera i större blommor.

Problem

Exempel på skadedjur som kan orsaka problem för dahlior:

 • Sniglar
 • Snäckor
 • Tvestjärtar
 • Växthusspinnkvalster
 • Fjärilslarver
 • Bladlöss
 • Tripsar (blåsfotingar)

Det finns också flera olika svampar som angriper dahlior, bland annat Botrytis cinerea och Sclerotinia sclerotiorum.

Tips för dig som vill övervintra rotknölar av Dahlia

 • När vi börjar närma oss den kallare delen av året, kapa ned dahlian en bit och lägg de kapade växtdelarna på marken kring plantan som skydd. Ge sedan växten tid att vänja sig vid omställningen, innan du varsamt gräver upp rotkknölen.
 • Den uppgrävda rotknölen bör borstas av, torkas och placeras där det är svalt men frostfritt. I samband med detta klipper man också bort den sista biten av blasten, så att bara knölen återstår.
 • Var ute i god tid och se till att du har marginalerna på din sida. En enda frostnatt kan vara tillräckligt för att döda dahlian, så vänta inte till sista minuten med att ta upp rotknölarna.

Tips för dig som vill plantera rotknölar av Dahlia

 • Det är tyvärr inte ovanligt att dahlialökar ligger för varmt i butiken. Det är därför bra att köpa knökarna så snart som möjligt efter att de kommit in, och därefter förvara dem på en sval plats hemma tills det är dags att plantera dem. Platsen bör vara både sval och torr för att motverka problem med föruttnelse och andra skador.
 • I Sverige brukar man förkultivera lökarna inomhus i några veckor, så att de är redo att sättas ut så snart vädret tillåter. Vår sommar är förhållandevis kort, så det är bra om dahliorna får ett litet försprång innomhus innan utplanteringen.
 • I Sverige brukar man plantera dahlialökar grunt i trädgården. I vissa andra delar av världen där det det kan bli frost men inte särskilt mycket, planteras de djupare (15 cm) för att skydda dem mot lätt frost. I Sverige brukar frosten gå betydligt djupare än så, därför är det vanligen inte någon vits att försöka övervintra dahliaknökalar utomhus. Rekommendationen är att man planterar knölarna så att de hamnar precis under marknivån.
 • Hur långt avstånd man ska ha mellan lökarna beror på vilken sorts dahlia det rör sig om. För de större arterna brukar 75 cm vara bara, för mindre kan man sätta lökarna tätare.

Kan man dela på rotknölen?

Ja, man kan dela på rotknöken för att skapa fler plantor som ser likadana ut. Att dela på rotknölen innebär dock att man skadar den, och snittytan kan lätt angripas av svamp eller andra sjukdomar, vilket i värsta fall leder till döden.

Tips för dig som vill föröka dahlia med frön

 • Det är viktigt att fröna får mogna på plantan. Skörda dem inte förrän fröställningen är brun och torr.
 • Förvara fröna torrt, svalt och mörkt under vintern.
 • Förkultivera fröna inomhus under tidig vår.

Att föröka dahlior med frön är roligt och spännande, för man vet aldrig riktigt vad som kommer upp. Fröplantan är inte en klon av plantan du tog frön från, så den kan komma att se väldigt annorlunda ut.

Varför heter släktet Dahlia?

Släktet är uppkallat efter den svenska botanisten Anders Dahl, som var en av Linnés lärljungar.