. Tulipa orphanidea - Lökar Tulipa orphanidea - Lökar

Tulipa orphanidea

Tulipa orphanidea är en art av tulpan som kommer från sydöstra Europa och blommar i eldiga färger. Eldrött, orange eller kopparrött dominerar vanligen i det vilda men det ingår också nyanser av gult. Plantan brukar bli ungefär 10-20 cm hög och varje blomstjälk får en till fyra blommor som blommar i april-maj, eller maj-juni i högre odlingszoner. Med sina spetsiga bladtoppar påminner blommorna till formen en del om brudkronor.

Arten delas in i tre underarter:

  • T. o. doerfleri
  • T. o. orphanidea
  • T. o. whittalii

I handeln finns den också tillgänglig i många olika odlingsorter. Även om den idag inte är lika känd och enkelt att hitta i trädgårdsbutiker som trädgårdstulpanen (T. gesneriana) har den odlats som prydnadsväxt i Europa ända sedan mitten av 1800-talet och många olika kultivarer har utvecklats; tillräckligt många för att börja dela in dem i grupper, till exempel T. orphanidea Hageri-gruppen och T. orphanidea Whittallii-gruppen. Whittallii-gruppen utmärker sig genom att få inre hylleblad i en bränd orange nyans och ha en mörk fläck vid basen av varje hylleblad.

Exempel på populära namnsorter av T. orphanidea som inte brukar vara jättesvåra att hitta i handeln är T. orphanidea ’Splendens’ (som tillhör Hageri-gruppen) och T. orphanidea ’Flava’. Flava blommar i gult med gröna skiftningar och har en rödlätt kant på kronbladen.

Värt att veta innan man börjar leta efter T. orphanidea tulpaner i handeln är att i vissa källor listas T. orphanidea inte som en egen art utan som en variant av arten vildtulpan (T. sylvestris) med namnet Tulipa sylvestris var. orphanidea. Ibland händer det därför att de här tulpanerna dyker upp i handeln märkta som vildtulpan eller orphanidea vildtulpan, vilket kan vara bra att veta när man försöker hitta dem.

Tulipa orphanidea

Köp Tulipa orphanidea online

Tulipa orphanidea Flava

Ursprung och habitat

Ursprungsområdet för T. orphanidea ligger i sydöstra Europa, nära gränsen mot Asien. Exempel på platser där vi kan hitta vildväxande T. orphanidea är Balkanhalvön, Bulgarien, Grekland (inklusive flera öar i den Egeiska övärlden) och västra Turkiet.

Den typiska miljön för den här tulpanarten är skogsmarker där det finns gott om Svarttall (Pinus nigra), men den kan också frodas ute på fält och längs vägar. Arten förekommer upp till ungefär 1 700 meters höjd i det vilda.

Beskrivning

Blad

Plantan brukar få två till sju gröna blad, och det är inte ovanligt att de är lite rödlätta kring kanterna. Bladen är långsmala; de brukar inte bli bredare än 2 cm men kan bli uppemot 20 cm långa.

Blomning

Blomningen brukar ske i april-maj.

Blomstjälken är hårig och blir vanligen 10-20 cm hög. Den får en till fyra blommor, vilka till formen påminner lite om en brudkrona på grund av spetsarna i toppen av bladen.

I det vilda är hyllebladen vanligen kopparröda till orangeröda, med mindre inslag av grönt, gult och rödlila. I handeln finns det odlingsformer som ser annorlunda ut.

Vid basen av varje hylleblad sitter det en fläck på insidan. Den är vanligen mörk, nästan svart, men kan också vara gul.

Blomman har sex ståndare, vilka blir 7-12 mm höga och är mörkt olivgröna till färgen.

Lök

Liksom andra arter av tulpaner är det här är en lökväxt.

Skötselråd

Läge

Bäst blomning brukar man få i full sol. I naturen växer den här arten även på lite halvskuggiga barrskogsmarker, men att inte stå i full sol kan reducera blomningen.

Jordmån

T. orphanidea vill ha jord som dränerar väl. Vanlig trädgårdsjord kan man behöva blanda upp med sand för att dräneringen ska bli tillräckligt bra.

Jorden får gärna vara basisk.

Plantering

Den rekommenderade planteringstiden för den här tulpanen är från och med augusti till ungefär en vecka innan tjälen går i jorden. Eftersom det kan vara svårt att veta exakt när kylan kommer är det bra att vara ute i god tid.

Ansning

Om du inte vill att plantan ska gå i frö kan du ta bort blommorna så snart de vissnat ned. Detta förhindrar att tulpanen ”slösar” energi på att sätta frö.

Rensa inte bort de gröna bladen förrän de har vissnat ned helt och hållet. Att ta bort dem tidigare än så minskar mängden näring som hinner gå ned till löken.

En lök som inte har så mycket näring innebär vanligen reducerad eller utebliven blomning nästa vår.

Giftinformation

Generellt sett är tulpaner giftiga för människor och vissa djur och bör ej förtäras. Alla delar av växten kan innehålla giftet tulipin, men koncentrationen tenderar att vara extra hög i lökarna.

För mer information, kontakta Giftinformationscentralen.